Forfatter og fordragsholder

Ring 20 22 23 03 eller

Kontakt mig her

Foredrag om dét at miste

Tab af et menneske, man holder af, er et grundlæggende vilkår for alle mennesker. Vi vil alle på et eller andet tidspunkt i vores liv miste en person, vi elsker. Da sorg har så mange forskellige udtryk, er der også mange forskellige måder at reagere på, når man mister. 

  • Sorgen opleves normalt som en individuel og eksistentiel erfaring, der ikke kan overtages af andre.
  • Sorgen er et almenmenneskeligt vilkår, eftersom ingen, der lever længe nok, kan undgå at opleve tab og føle sorg.
  • Sorgen er almindelig og dybt indlejret i vores historie og i de kulturelle og normale samfundsmæssige forandringer.​

Seneste bogudgivelse

bog om sorg, børn i sorg, unge i sorg

Børn og unge i sorg
Uden berøringsangst og tabu

Denne bog henvender sig til de professionelle, som er omkring børn og unge, der møder døden og sorgen tidligt i deres liv.

Bogen kan også bruges af børn og unges forældre og netværk, da den kan skabe større klarhed over de udfordringer, der naturligt kommer i livet efter et tab.

Det er en handlingsorienteret bog, der giver nogle konkrete bud på, hvordan professionelle, netværket og forældre kan være omkring børn og unge i sorg.

Bogen kan desuden bruges til at etablere sorgstøtte i alle former for institutioner og vise vejen for både forældre og professionelle.

"For barnet eller den unge, som mister tidligt, kan det betyde en særlig sårbarhed i deres livet fremover, samtidig med at det kan præge deres liv og gøre dem ekstra sårbare over for svære situationer i fremtiden." 

"Vi kan og skal bruge denne forskning til at få nedbrudt tabuer og den menneskelige  erøringsangst, som ligger hos mange mennesker i vores samfund, for at vi derved kan skabe en større åbenhed om død, sorg og håndteringen af sorgen for de sørgende."

bog om sorg

Sorg er et livsvilkår
I et samfund med berøringsangst, tabu og diagnosetrang

Denne bog tager fat i den berøringsangst og de tabuer, der stadig møder mennesker i sorg. Med udgangspunkt i, at sorg er et menneskeligt livsvilkår, der uundgåeligt rammer os alle, belyser og undersøger bogen WHOs sorgdiagnose. 

Sorgdiagnosen er designet til at gøre det muligt at diagnosticere sorg som en mental lidelse på lige fod med andre psykiatriske og mentale lidelser. 

Bogen belyser og diskuterer de konsekvenser en sorgdiagnose vil føre med sig og problematiserer den samfundsmæssige trang til at sygeliggøre og diagnosticere på områder, hvor alle mennesker er i risikogruppen i kraft af deres individuelle sorg. 

Derudover giver bogen et forsøg på at vise sørgende en vej igennem sorgen, hvor en livsvarig sorgdiagnose kan undgås. 

"Det er mit håb, at der vil være sørgende, der får et nemmere sorgforløb med deres netværk som støtte efter at have læst denne bog."

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag en e-mail med nyheder

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet