Forfatter og fordragsholder

Ring 20 22 23 03 eller

Kontakt mig her

Foredrag om dét at miste

Tab af et menneske, man holder af, er et grundlæggende vilkår for alle mennesker. Vi vil alle på et eller andet tidspunkt i vores liv miste en person, vi elsker. Da sorg har så mange forskellige udtryk, er der også mange forskellige måder at reagere på, når man mister. 

  • Sorgen opleves normalt som en individuel og eksistentiel erfaring, der ikke kan overtages af andre.
  • Sorgen er et almenmenneskeligt vilkår, eftersom ingen, der lever længe nok, kan undgå at opleve tab og føle sorg.
  • Sorgen er almindelig og dybt indlejret i vores historie og i de kulturelle og normale samfundsmæssige forandringer.​

Seneste bogudgivelse

bog om sorg

Sorg er et livsvilkår
I et samfund med berøringsangst, tabu og diagnosetrang

Denne bog tager fat i den berøringsangst og de tabuer, der stadig møder mennesker i sorg. Med udgangspunkt i, at sorg er et menneskeligt livsvilkår, der uundgåeligt rammer os alle, belyser og undersøger bogen WHOs sorgdiagnose. 

Sorgdiagnosen er designet til at gøre det muligt at diagnosticere sorg som en mental lidelse på lige fod med andre psykiatriske og mentale lidelser. 

Bogen belyser og diskuterer de konsekvenser en sorgdiagnose vil føre med sig og problematiserer den samfundsmæssige trang til at sygeliggøre og diagnosticere på områder, hvor alle mennesker er i risikogruppen i kraft af deres individuelle sorg. 

Derudover giver bogen et forsøg på at vise sørgende en vej igennem sorgen, hvor en livsvarig sorgdiagnose kan undgås. 

"Det er mit håb, at der vil være sørgende, der får et nemmere sorgforløb med deres netværk som støtte efter at have læst denne bog."

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag en e-mail med nyheder

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet