Om mig

sorg, Lonni Petersen, forfatter

Lonni E. Petersen

Uddannet Cand. Pæd. i Generel Pædagogik efterfølgende uddannet certificeret sorgvejleder i 2019. Jeg har stor erfaring med at arbejde med udsatte mennesker, både på det pædagogiske område og i det etablerede danske psykiatriske system. 

Jeg begyndte at beskæftige mig med sorg og sorgvejledning, fordi jeg selv oplevede tabet af min datter i 2002 som et tab, der havde vidtrækkende konsekvenser for mig selv, mit arbejdsliv og min familie. Jeg oplevede i forbindelse med mit eget tab et samfund styret af tabuer og berøringsangst, der ikke formåede at tage hånd om familier, der lever med et tab af et nært familiemedlem. 

Det er mit håb, at jeg med min professionelle baggrund og personlige erfaring kan bidrage med viden om sorg og viden om, hvordan vi som mennesker i fællesskab kan udvikle sorghåndtering, så der bliver plads til de sørgende i vores samfund, der lige nu har svært ved at finde fodfæste i deres liv.